Hakkımda

Prof. Dr. Serpil Bozkurt

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri: İstanbul

Doğum Tarihi: 25.12.1954

Medeni Hâl: Evli, iki çocuk

EĞİTİM DURUMU

1982–1986:    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın-Doğum                                                              Uzmanlık Eğitimi

1978–1982:    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Uzmanlık Eğitimi

1972–1978:    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (7.lik)

1965–1972:    İstanbul Erkek Lisesi (1.lik)

1961–1965:    Beyazıt Deneme İlkokulu

KARİYER VE İŞ DENEYİMİ

2015-2020:     Serbest meslek faaliyeti

2009-2015:     Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi, Profesör; halen aynı üniversitede Etik Kurul Üyesi

2010-2011:        Üniversiteye ait Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nden sorumlu Başhekim Yardımcısı

2008-2009:    Profesörlük, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Doğum ABD Başkanı; Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi

2003–2008:        SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

2003–2004:        SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği (Vekâleten)

1994–2008:       SSK İstanbul Eğitim Hastanesi (SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi)                                   1. Kadın Doğum Klinik Şefi

1992–1994:       Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Klinik Şefi

1992:                    Şeflik Sınavı sonucu ‘Klinik Şefi’ unvanı

1990:                    Doçentlik Sınavı sonucu ‘Tıp Doçenti’ unvanı

1986–1992:       SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği (uzman olarak)

1982–1986:  Prof. Dr. Servet GÜVENER ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kliniği Jinekopatoloji Laboratuarı (Kliniğin bünyesindeki bu laboratuarda 4 yıl boyunca yılda yaklaşık 5000 serviko-vajinal sitoloji, 2000 biyopsi ve ameliyat piyesi incelemesi)

YAYINLAR

  • 67 yurt içi, 11 yurt dışı makale
  • 43 yurt içi, 7 yurt dışı poster sunumu
  • 39 yurt içi, 4 yurt dışı sözlü sunum
  • 10 kitap bölümü
 • 11 kitap ve kitap bölümü çevirisi

YABANCI DİLLER

  • İleri Derece İngilizce (2011 ÜDS İlkbahar: 87,5)
  • İleri Derece Almanca (1991 KPDS İlkbahar: 90)
  • Orta Derece İtalyanca (İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü Mezuniyet Sertifikası – 2003)
 • Orta Derece İspanyolca (Instituto Cervantes de Estambul’un B1.2 dönem bitirme belgesi)

ÜYESİ OLDUĞU DERNEK VE KURUMLAR

 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 • Türk Menopoz ve Osteoporoz Derneği
 • Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türkiye Klinikleri Dergisi Danışma Kurulu
 • Zeynep Kamil Tıp Bülteni Danışma Kurulu
 • İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Mütevellisi
 • İstanbul Erkek Liseliler Derneği

ÖZEL MEDİKAL VE PARAMEDİKAL İLGİ VE BECERİ ALANLARI

  • Jinekolojik Patoloji, Serviko-vaginal Sitoloji
  • Jinekolojik Onkoloji/Onkolojik operasyonlar
  • Ürojinekoloji/Ürojinekolojik operasyonlar
  • Jinekolojik Endoskopik Cerrahi (Laparoskopi ve Histeroskopi)
  • İtalyanca medikal çeviri (AND Yayıncılık adına)
  • TSE’nin düzenlediği çeşitli kalite eğitimlerine (Kalite Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, Proses Yönetimi, Eğitici Eğitimi, Kurum Kültürü, Liderlik) katıldı ve bu alanlarda sertifikaları bulunmaktadır.
  • 1969-1973: İstanbul Belediyesi Klasik Batı Müziği Konservatuarı Şan ve Solfej eğitimi
  • Dalgıçlık; su altı fotoğrafçılığı
 • Seyahat yazıları