Kitap Bölümleri

  1. Ertüngealp E, Bozkurt S, Erkün E. Overin gonadal stromal tümörleri, “Over Kanserleri ve Tedavisi” içinde, Böl. 4, Sf . 35-68 (Ed: Atasü,T, Uzel R, Berkarda B), İstanbul, 1984.
  2. Ertüngealp E, Bozkurt S, Erkün E. Mezonefrik artıklardan kaynaklanan over tümörleri (overin “clear cell” tümörleri), “Over Kanserleri ve Tedavisi” içinde, Böl. 6, Sf. 85-91 (Ed: Atasü T, Uzel R, Berkarda B), İstanbul, 1984.
  3. Kopera H, Bozkurt S. Hormonal kontrasepsiyon., “Reproduktif Endokrinoloji” içinde, Sf. 565-592, Jin. End. Dern. Yayını, İstanbul, 1990.
  4. Bozkurt S. Serviks uteri hastalıkları, “Klinik Bilimler” içinde, Cilt 3, Böl. 65, Sf. 1876-1894 (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, 1992.
  5. Bozkurt S. Endometrium karsinomu, “Klinik Bilimler” içinde, Cilt 3, Böl: 66, Sf. 1895-1902 (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, 1992.
  6. Bozkurt S. Jinekolojik habaset, “Klinik Bilimler” içinde, Cilt 3, Böl: 74, Sf. 1996-2004 (Ed: Aykut Kazancıgil, Gündüz Gedikoğlu, Kemal Bayraktar), Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, İstanbul, 1992.
  7. Bozkurt S. Jinekolojik kanserlerde patolojinin yeri, “Jinekolojik Onkoloji” içinde. (Ed:  Atasü T, Aydınlı K), 2. Baskı, Böl. 4, Sf. 72-84, Logos Yayınevi, İstanbul,1999.
  8. Bozkurt S. Jinekolojik onkolojide serviko-vaginal sitoloji, “Jinekolojik Onkoloji” içinde. (Ed: Atasü T, Aydınlı K), 2. Baskı, Böl.12, Sf. 190-220, Logos Yayınevi, İstanbul, 1999.
  9. Bozkurt S, Atasü T. Serviks uterinin yassı epitel metaplazisi, “Jinekolojik Onkoloji” içinde. (Ed: Atasü T, Aydınlı K),  2. Baskı, Böl.11, Sf. 177-189, Logos Yayınevi, İstanbul, 1999.
  10. Bozkurt S. Menopoz ve kollajen, ”Menopoz Tedavisi ve Kanser” içinde. (Ed:Atasü T), Böl.12, Sf. 177-194, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2001.

Başa Dön