Servikal Intraepitelial Neoplazi

Rahim ağzı, Rahim ile vajina (hazne) arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 2-3cm çap ve boyunda bir bölgedir. Bu bölgede kadının yaşam dönemlerine bağlı olarak sürekli bir hücresel değişim oluşmaktadır. Bu değişim bu alanı kanserojen etkenler için uygun bir bölge haline getirmektedir. Servikal intraepithelial neoplazi (CIN) veya displazi adı verilen lezyonlar bu bölgedeki hücrelerde meydana gelen kanser öncüsü patolojileri tanılamaktadır. Bu lezyonların oluşumunda hemen hemen her zaman altta yatan bir HPV (İnsan Siğil Virüsü) enfeksiyonu vardır.

Servikal intraepithelial neoplaziler (CIN) kendi aralarında 3 sınıfa ayrılır. Eğer bu değişim rahim ağızının üst yüzeyini oluşturan hücrelerin 1/3’ünü etkilemişse buna CIN1, 2/3’ünü etkilemişse CIN2, tüm kat etkilenmiş ise CIN3 olarak adlandırılır. Eğer bu değişim tüm katı etkileyip aynı zamanda esas alt hücre tabakasına geçmiş ise Rahim ağzı kanseri olarak adlandırılır. CIN lezyonunun kansere dönüşümü yıllar alan bir süreçtir. Bu sebepten erken tanısı oldukça önemlidir. Bu evrede yani kansere dönüşmeden yakalanan bu lezyonların tedavisi oldukça basit iken kanser oluşumu sonrası tedavi maalesef bu kadar yüz güldürücü olmayabilir.

Semptomlar

Genelde semptom vermese de bu hastalarda en sık görünen şikayetler şunlardır;

  • Cinsel ilişki anında ve sonrasında lekelenme tarzında kanama
  • Adet düzensizliği
  • Ara kanamalar
  • Adet miktarında artış
  • İlişkide ağrı
  • Kasık ağrısı
Tanı

Bu hastalıkları tanısı ilk basamak olarak Pap Smear testi olarak adlandırılan Rahim ağzından alınan sürüntü ile konulur. Alınan bu örneklerde şüpheli kanser öncüsü hücrelerin görülmesi üzerine Kolposkopi denilen bir mikroskop yardımı ile lezyon dikkatlice incelenir ve şüpheli alanlardan biyopsi ile örnekler alınır. Bu örnekler ile kesin tanı koyulur.

Tedavi

Servikal İntraepitelial Neoplazilerin tedavisi hastalığın derecesine göre planlanır. 1. derece lezyonlarda (CIN1) genç yaş hastalarda tedavi gerekmezken ileri yaş hastalardan bu bölgenin LEEP adı verilen yöntem ile çıkarılması gerekir. İleri derece (CIN2 ve CIN3) lezyonlarda ise hemen hemen her zaman tedavi gerekmektedir. Bu lezyonlarda ise yine LEEP veya soğuk konizasyon denilen yöntemler ile tedavi yapılmaktadır. Yine ileri yaş kadınlarda ek jinekolojik patolojiler varlığında (Myom) tedavi rahimin alınması şeklinde bile olabilir.

Takip

Bu hastalarda tedavi sonrası takip oldukça önemlidir. Belirli aralıklar ile Pap smear veya kolposkopi ile takip gerekebilir. Önemli olan ve bilinmesi gereken bu hastalar takip ve tedavi altında olduğu sürece bu kanser öncüsü lezyonların kansere dönüşüm ihtimali oldukça zayıftır.