Yurt Içi Sözel Sunumlar

 1. Öz F, Tüzüner N, Güngör F, Bozkurt S. Meme karsinomunda “host-defence-factor”ün primer tümör grade’i ve koltuk altı lenf bezi metastazı ile ilişkisi. IV. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1979.
 2. Tüzüner N, Bozkurt S, Aksoy F, Oruç N. Yenidoğan dönemindeki kolestatik ikterlerin histopatolojik ayırıcı tanısı. III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980.
 3. Tüzüner N, Bozkurt S. Midenin selim lenfoid hiperplazisi. Habis lenfomalarla ayırıcı tanısı. Mide Tümörleri Simpozyumu, Eskişehir, 1980.
 4. Güvener S, Karaaliler Ş, Bozkurt S. Mezodermal mikst tümör, İstanbul Jinekoloji Derneği Toplantısı, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak, 1982.
 5. Ocak V, Ak F, Bozkurt S, Karaaliler Ş. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kliniği’nde maternal mortalite oranı. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Ankara, 1984.
 6. Bozkurt S. Plasentanın ultrasonografik görünümü ile fetüs matürasyonu ilişkisi. Diagnostik Ultrasonografi ve Termografi Sempozyumu, İstanbul, 1985.
 7. Bozkurt S. Cinsel olgunluk döneminde endometrium – hormon ilişkileri ve menstruel siklusun histolojik fazları. V. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, 1988.
 8. Bozkurt ER, Bozkurt S. . Endometrial adenomatöz  polipler: İntrakaviter polipoid endometriosis? V. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, 1988.
 9. Bozkurt ER, Bozkurt S, Gençoğlu T. Sistemik sklerodermalı hastada gelişen derinin angiosarkomu (angiosarkomun etyopatogenezi hakkında klinik ve histopatolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.
 10. Bozkurt ER, Bozkurt S, Tomruk E. Kronik abdominal aktinomikoz zemininde gelişen derinin epidermoid karsinomu (derinin epidermiod karsinomları etyolojisinde etken olarak aktinomikoz lezyonları). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.
 11. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özveri R, Dinçmen S. Gebelik luteomu (Postpartum regresyon gösteren ve miadında gebelerdeki gebelik luteomlarında patolojik anatomik, klinik ve biokimyasal özellikler). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.
 12. Bozkurt E, Bozkurt S. Overin adenomatoid tümörü. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.
 13. Bozkurt S, Bozkurt ER, Atkovar G. Serviks karsinomunda ışın yanıtı bulgularının prognozla ilişkisi. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.
 14. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek B, Demirci N. Serviksin papiller adenofibromu. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.
 15. Bozkurt S, Bozkurt ER, Karalı Y, Alınç A. Gebelik + Nörofibromatosiste gelişen malign Schwannom (Gebeliğin nörofibromlar üzerine etkisi hakkında araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.
 16. Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim epitelial ve nonepitelial inklüzyonlar (lenf bezi metastazı iznimini veren ve primeri bulunamayan malign melanomlar ve tiroidin folliküler karsinomları ile ilişkileri üzerine kliniko-patolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1988.
 17. Bozkurt S. Jinekolojik kanserlerde patolojinin yeri. II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İstanbul, 1990.
 18. Tokgöz C, Bozkurt S, Karalı Y, Özbek AB. Over kanserlerinde prognozu etkileyen faktörler. II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İstanbul, 1990.
 19. Akyol İ, Ender F, Küpelioğlu D, Bozkurt S. 1989-1992 yılları arasında abruptio placenta vakalarının değerlendirilmesi. X. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, 1993.
 20. Bozkurt S. Postpartum Kanamalar. “Postpartum” Obstetrik Aciller Paneli’nde panelist konuşmacı. X. Zeynep-Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, 1993.
 21. Bağbozan G, Hüten O, Bozkurt E, Bozkurt S. Mikst Müllerien tümörler. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 1994.
 22. Bozkurt S, Bozkurt ER, Onmuş H. Normal ve hiperplastik endometrium ile endometriumun primer karsinomlarında lokal immun yanıt. Dentritik retikulum hücreleri üzerine immunohistokimyasal araştırma. 4. Ulusal Onkoloji Kongresi, Antalya, 1994.
 23. Bozkurt S, Çek D, Erhan G, Bağbozan G. Bir vulva kanseri olgusunda iki taraflı femoral transpozisyon flap’i ile rekonstruksiyon. 4. Ulusal Onkoloji Kongresi, Antalya, 1994.
 24. Ateşer G, Erhan G, Türköz E, Boran B, Bozkurt S. Tıbbi tedaviye yanıtsız disfonksiyonel uterin kanamalı hastalarda operasyon piyesinin histopatolojik inceleme sonuçları. SSK 50. Yıl Tıp Kongresi, İstanbul, 1996.
 25. Ateşer G, Bozkurt S. Cerrahi kontrendikasyonu olan kanamalı hastalarda GnRH analoglarının kullanımı. SSK 50. Yıl Tıp Kongresi, İstanbul, 1996.
 26. Köten M, Arıkan D, Bozkurt S. Postmenopozal osteoporoz tedavisinde alfakalsidolün yeri. 1. International  and 4. National Congress on the Menopause, Antalya, 2000.
 27. Arıkan D, Daldal F, Solak M, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 2000.
 28. Abalı R, Arıkan D, Özkılıç T, Bozkurt S. Uterus korpus kanseri olgularında 19 yıllık deneyimimiz. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 2004.
 29. Bozkurt S. Apikal prolapsusta cerrahi yönetim. TJOD Ürojinekoloji Kursu, İstanbul, 16.02.2008
 30. Bozkurt S. Kadında cinsel disfonksiyonun değerlendirilmesi. VI. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2008.
 31. Yüksel A, Bozkurt S. EDT’de tanı ve yaklaşım (panel moderatörü olarak). TJOD İstanbul Panelleri, İstanbul, Mayıs, 2008.
 32. Günenç MZ, Bingöl B, Çelik A, Karaman A,Ünlügedik E, Haliloğlu B, Bozkurt HS, Özekici Ü. Kornual ektopik gebelik olgularında laparoskopik kornuostomi, cerrahi teknik ve takip. (Video sunumu). 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, Nisan, 2009.
 33. Bozkurt S. Ektopik gebelik: Medikal tedavi (Kime, nasıl?). VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009.
 34. İlter E, Midi A, Haliloğlu B, Çelik A, Gündüz T, Bozkurt S, Özekici Ü. University students’ knowledge of HPV and Pap smear test; acceptance of HPV vaccination to themselves. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2010. 
 35. Bozkurt S. Türk tarihinde sanatçı hekimler. Tıp ve Sanat Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2010.
 36. Bozkurt S. Jinekoloji ve obstetrikte aciller. MIMSCON Cerrahi Aciller Uluslar arası Tıp Öğrencileri Kongresi, Istanbul, 2011.
 37. Bozkurt S. Resim sanatında doğum. 3. Tıp ve Sanat Haftası, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 15-18 Kasım, 2011.
 38. Bozkurt S. Obesite ve diabetin endometrial patolojilerle ilişkisi, MIMSCON 2012 Maltepe Üniversitesi IV. Uluslar arası Tıp Öğrencileri Kongresi, 3-6 Mayıs 2012, İstanbul
 39. Bozkurt S, Kösebay D, Bengisu E. Vaka örnekleriyle anormal sitoloji ve kolposkopi bulgularına yaklaşım (Panel), I. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, 20-22 Eylül 2012, İstanbul.

Başa Dön